Samenwerking

Ketenpartners

SaFysio

De praktijk is aangesloten bij SaFysio (Samenwerkende Fysiotherapeuten Ede en omgeving).
Doel: krachtenbundeling, transparantie en kwaliteitsverbetering met respect voor elkaars identiteit.

Buurtzorg+

In maart 2010 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Cora als fysiotherapeut, ergotherapeute Jeannet Scheffer en thuiszorgorganisatie Buurtzorg Harskamp-Wekerom-Otterlo. Dit wordt het Buurtzorg+ team genoemd. Alleen door de korte lijnen is het na te streven doel te bereiken.
Doel: kwaliteitsverbetering in de thuiszorg voor de cli├źnten in genoemde regio.

MuON

Sinds september 2011 is de praktijk aangesloten bij MuON (Multidisciplinair Oncologie Netwerk). Het MuON project heeft als doel om een bijdrage te leveren aan een geïntegreerd zorgaanbod voor mensen met kanker en daarmee een bijdrage te leveren aan de verhoging van kwalitiet van leven en aan effectieve re-integratie in arbeid en maatschappelijk verkeer.

Claudicatio Net

De praktijk maakt deel uit van het Claudicatio Net, een landelijk opererend netwerk looptherapie voor mensen met perifeer vaatlijden. Binnen de praktijk houdt Klaas zich hiermee bezig.

Samenwerking fysiotherapeuten en orthopeden ZGV (Ziekenhuis Gelderse Vallei)

De orthopeden van het ZGV zijn bezig om de samenwerking met de fysiotherapeuten in onze regio in kaart te brengen en verder te ontwikkelen. Er is een start gemaakt met het ROF, Regionale Organisatie Fysiotherapie Gelderse Vallei, met als eerste traject het verbeteren van kwaliteit van zorg in de THP (Totale Heup Prothese) en TKP (Totale Knie Prothese) keten.
De praktijk heeft zich aangesloten bij het ROF.

Kwaliteit

De Praktijk voor Fysiotherapie Cora Stegman werkt volgens de norm Harmonisatie en Kwaliteit in de gezondheidszorg. Jaarlijks wordt de praktijk op dit onderdeel getoetst door een auditor van NEDCON B.V.
De laatste toetsing heeft op 6 december j.l. plaatsgevonden en werd met succes afgerond.